Vi mener at den rigtige rådgivning skal kunne måles direkte på kvaliteten.

God arkitektur rammer balancen mellem kundens behov, den økonomiske ramme og stedets kvaliteter. Disse parametre er aldrig de samme, derfor er der behov for en dygtig rådgiver som kan finde den balance.

Et byggeprojekt repræsenterer for de fleste kunder den største enkeltstående investering I hele deres økonomi. Det er derfor helt afgørende at denne investering foretages ud fra et gennemarbejdet og velforberedt beslutningsgrundlag; der er ikke råd til at ramme ved siden af målet - derfor er god rådgivning helt afgørende.

Hos ATRA arkitekter er vi gearede til at yde højkvalificeret rådgivning fra den første idé til bygningen tages i brug.

Hos ATRA arkitekter er ressourceudnyttelsen et omdrejningspunkt for vores formgivning. Byggeriet skal være funktionelt og omstillingsparat, så bygherren får mest mulig kvalitet for investeringen - både ved etablering og drift.

Det er rådgiverens opgave at udfordre og stille de rigtige spørgsmål, så kundens reelle behov afdækkes.