top of page
NIS-2022.08.15 Ny institution i Sennels - præsentation til infoaften_Side_02.jpg

PLACERING

KONCEPT

NIS-2022.08.15 Ny institution i Sennels - præsentation til infoaften_Side_03.jpg
NIS-2022.08.15 Ny institution i Sennels - præsentation til infoaften_Side_04.jpg
NIS-2022.08.15 Ny institution i Sennels - præsentation til infoaften_Side_05.jpg
NIS-2022.08.15 Ny institution i Sennels - præsentation til infoaften_Side_06.jpg

BYGGEKLODSER

SPREDT I LANDSKABET

CENTRALT AKTIVITETSRUM

KONTAKT MELLEM INDE OG UDE

ARKITEKTONISKE PRINCIPPER OG UDTRYK

Børnehusene i Sennels er en samling af små lave træ-huse, som putter sig i det grønne landskab. Husenes letgenkendelige gavlmotiver, ligger som en håndfuld byggeklodser omkring et centralt rum. Motivet er måske det mest arketypisk skandinaviske, hvor klynger af lave sorte træhuse på Færøerne, og røde Gårdhuse i Sverige stadig findes i dag, og trækker tråde tilbage til vikingetiden.

 

Husene slår kreds og danner på den måde et fælles beskyttet rum imellem sig. I Sennels skaber klyngemotivets nedbrudte skala en sammenhæng til det nærliggende parcelhuskvarter og til Sennels Skole, og det lader livet og børnenes trafik filtrere mellem husene fra ankomstarealerne og legepladsens eventyrlige natur, til daginstitutionens indre rum, som defineres af husene selv og den overdækkes gårdsplads – aktivitetsrummet - mellem dem.

 

Hierarkiet er fladt, arkitekturen er stilfærdig og overgangen fra ude til inde flyder sammen. Uanset hvor man befinder sig har man kontakten til legepladsen og det grønne, og det er næsten som om naturen trækkes med ind i det centrale aktivitetsrum – eller også er det aktivitetsrummets ”indendørsfornemmelse”, som breder sig ud på legepladsen?

Børnehusene tager udgangspunkt i barnets kognitive udvikling, hvor barnet – når det starter i vuggestuen – har behov for et overskueligt og trygt møde med det første ”hjem” udenfor ”hjemmet”: Her møder man et ”hus” med ”et tag” og ”en dør” som ligner det første hus barnet selv tegner. Det lille vuggestuebarn kan i begyndelsen have hele sin dagligdag i basen, i krybberummet og i de nære udearealer, og kan herfra gradvist udforske verden, etablere tryghed og udvide sin horisont.

 

Betoningen af det lille fællesskab omkring basen som de vigtigste, går igennem hele daginstitutionen, hvor basen hele tiden er det udgangspunkt hvorfra livet leves; her er fællesskabet et tilvalg, det er ikke påtvunget alle. Her er der både plads til de stille alfer og de mere fysiske tumlinge, og de store børnehavebørn som er på vej i skole kan sameksistere med de små vuggestuebørn, uden at der opstår problemer.

 

Børnehusen er indrettet med decentrale indgange, fordi det hænger bedst sammen med børnenes liv og dagligdag, og fordi det muliggør en funktionel underopdeling hvis dette er nødvendigt.

1 Forsidevisualisering - Institution i Sennels.png

VUGGESTUBASEN

For at sikre en tryg og overskuelige afleveringssituation for de mindste, er de to vuggestuebaserne er placeret i daginstitutionens nordøstlige hjørne nærmest parkering og hovedindgang.
Filosofien om at tage udgang i det lille barns kognitive udgangspunkt følges, og der etableres en lille verden omkring et lille hus, som opleves overskueligt og letgenkendeligt.
Facademotivet - det lille træhus - har klare referencer til parcelhuset. Indgangen er forsynet med glasdør så man kan vinke farvel til mor eller far om morgenen, eller holde øje med livet på legepladsen.
Vuggestuens indgang er en del af børnenes garderobe, fra garderoben er der adgang til toilet og puslerum og ind til grupperummet.
For at lette arbejdsgangen for personalet har toilet og puslerum direkte udgang til krybberummet (som også kan tilgås udefra).
Hvor garderobe, puslerum og det mindre lege-sanse-rum har vandret loft, har grupperummene og den store overdækkede terrasse loft til kip, som skaber et lyst og luftigt miljø.
Grupperummene står i tæt forbindelse med den overdækkede terrasse, som i store dele af året fordobler vuggestuens ”inde-areal”.
Fra grupperummet er der adgang til lege- & sanserummet, og videre herfra til daginstitutionens centrale aktivitetsrum.

For at sikre en tryg og overskuelige afleveringssituation for de mindste, er de to vuggestuebaserne er placeret i daginstitutionens nordøstlige hjørne nærmest parkering og hovedindgang.
Filosofien om at tage udgang i det lille barns kognitive udgangspunkt følges, og der etableres en lille verden omkring et lille hus, som opleves overskueligt og letgenkendeligt.
Facademotivet - det lille træhus - har klare referencer til parcelhuset. Indgangen er forsynet med glasdør så man kan vinke farvel til mor eller far om morgenen, eller holde øje med livet på legepladsen.
Vuggestuens indgang er en del af børnenes garderobe, fra garderoben er der adgang til toilet og puslerum og ind til grupperummet.
For at lette arbejdsgangen for personalet har toilet og puslerum direkte udgang til krybberummet (som også kan tilgås udefra).
Hvor garderobe, puslerum og det mindre lege-sanse-rum har vandret loft, har grupperummene og den store overdækkede terrasse loft til kip, som skaber et lyst og luftigt miljø.
Grupperummene står i tæt forbindelse med den overdækkede terrasse, som i store dele af året fordobler vuggestuens ”inde-areal”.
Fra grupperummet er der adgang til lege- & sanserummet, og videre herfra til daginstitutionens centrale aktivitetsrum.

BØRNEHAVEBASEN

stueplan sennels.jpg
SNIT OG PRINCIP.jpg

AKTIVITETSRUMMET

Det centrale aktivitetsrum, gårdspladsen mellem baserne, kanter og forgrener sig mellem husene. Her er der både mulighed for at samle mange børn og voksne til fællesarrangementer, og der kan der kan skabes små intime rum, som danner rammerne om leg i mindre grupper i nær forbindelse til den enkelte base.
Daginstitutionens stærke relation til udearealerne dyrkes i aktivitetsrummet, hvor det grønne ”græs” præger gulvet og de hvide skyer med kig til solen genfindes i lofter og ovenlys.
Mellem baserne spændes lette glasfacader, som giver en blid overgang fra inde til udemiljøet, og byggeriets mange kanter og kroge gør det altid muligt at finde et lille rum med læ eller skygge tæt inde ved facaden.
I udgangspunktet har alle daginstitutionens opholdsrum direkte adgang til det fri. Og det tillader børnenes ubesværede bevægelse mellem inde- og uderum, når vejret i øvrigt gør det hensigtsmæssigt.
Når det er vådt og koldt kan adgangen selvfølgelig begrænses, så den foregår gennem basernes garderober.

bottom of page