top of page
1838-2018.08.29 Scene 03 - Punkt A CMYK.

OLE KIRKSVEJ

Projektgrunden indgår i Billunds mest centrale bystruktur og opfordrer derfor til at understøtte byens vækst, som drives frem af et markant erhvervsliv med en stærk in-frastruktur. Samtidigt er hjørnegrunden indgangen til det centrale Billund mod Grindstedvej, som er byens primære trafikåre i øst-vestgående retning.
Visionen bag dette arkitektforslag er at udnytte placeringens store potentiale i et projekt, der på én og samme tid er rationelt og dynamisk, og samtidigt markerer sig som Bil-lunds nye byport mod øst.

I tillæg til sine identitetsskabende og byfortættende kvaliteter griber projektet også fast i sin kontekst og binder erhverv sammen med beboelse. Kar-réstrukturens dynamiske udtryk er således også et resul-tat af de overgange, der løbende sker mellem områdets og bygningens forskellige funktioner.

Facaden mod fremviser blandt andet denne effekt, hvor volumenet gradvist bliver mere opløst og transparent i stueetagen i retning mod Hovedgaden. Hjørnet markeres desuden øverst med beboernes fælles-hus i to etager, hvilket yderligere bidrager til differen-tieringen mellem bygningens voluminøsitet og lethed. Stueetagen er udformet højere end de øvrige etager for at forsyne erhvervsarealerne med lys centralt ind i rum-mene og skabe et samspil med de nye torvearealer mod Granvej og Hovedgaden.

 

Højden udnyttes desuden til at hæve boligerne i stueetagen over gadeniveau, hvormed der gøres plads til bygningens kælderarealer med depo-ter og teknikrum, mens beboerne kan leve uforstyrret i deres boliger.

 

Rent byggeteknisk skabes arkitekturens kontraster ved at udføre murstensfacaderne over de lette facader som påklæbede  teglskaller, hvorfor ydervæggene er gennemgående, lette at vedligeholde og dermed særdeles bygbare og mere økonomisk rentable at opføre.

 

På samme måde består de 115 almene boliger af kun seks forskellige boligtyper, som på tværs af etagerne skiftevist spejles, hvilket igen bidrager til facadernes dynamiske udtryk inden for en rationel struktur.
 

1838-2018.08.29_Scene_01_-_Hjørne_CMYK.
1838-2018.08.29_Scene_02_-_Gadeforløb_C
Facade 2.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page