top of page
2006-2020.05.09 Nyt Syrenbakken Tegnings

NYT SYRENBAKKEN 

Ankomsten til p-arealerne placeres i grundens laveste ende, så den kan afvikles næsten niveaufrit.


Bygningens hovedankomst flyttes til grundens laveste ende, så man går ind i bygningen i stedet for at gå ned.

Bygningens program udgøres (overordnet set) af 2 boligetager med centrale fællesfunktioner samt én halv overetage med
træningsfaciliteter m.v.

2006-2020.02.26 Nyt Syrenbakken Isometri
2006-2020.02.26 Nyt Syrenbakken Isometri
ANDRE PROJEKTER
bottom of page