top of page

Nordiske dobbelthuse - bygget til livsmodne beboere

Vi udvikler seniorboliger som dobbelthuse hvor det bedste fra parcelhuset kombineres med intimiteten i den tætte bebyggelse. Placeringen er for enden af en rolig boligvej på en velbeliggende grund i den sydvestlige del af boligområdet Mejrup Vest - Etape II ved Holstebro. Der er kort afstand til: Indkøb, kultur og fritidscenter, det naturskønne område ved Tvis-mølle og vandkraftsøen samt Holstebro bymidte.

Bebyggelsen består af 10 boliger på 110kvm og et fælleshus. Boligerne fordeles som 5 dobbelthuse der har egen ankomstvej rammet ind af allé-træer og husene er tegnet med indbyggede carporte. Boligerne ligger med direkte adgang til grønt engområde med vild bevoksning og en lille regnvandssø.

Boligernes arkitektur henter referencer i dansk boligbyggeris anden guldalder i 60’erne og 70’erne Med en enkel detaljebearbejdning og en stærk fornemmelse for teglsten som dansk byggeris bærende materiale slår igennem.

Synes Du at en seniorbolig i Holstebros mest attraktive landsby Mejrup er interessant, eller er Du måske mere interesseret i én af de parcelhusgrunde som stadig kan købes kan Du se nærmere på knappen herunder:

bottom of page