top of page
IMG_4515.jpg

Skjoldgården, Holstebro

Adresse: Kirketerp, Skjoldgården 2-50, 7500 Holstebro

Bygherre: Lejerbo

Areal: 150 lejligheder

Byggesum: 85 mio.

Projektet er opstået efter et langvarigt samarbejde mellem Lejerbo og ATRA arkitekter om boligselskabets bidrag til det samlede kvarterløftsprojekt i boligområdet trekanten i Holstebro.

Kvarterløftsprojektet omfatter, ud over renoveringen af Skjoldgården, også renovering af Asagården og etableringen af beboerhus for området. Alle projekter er løst af ATRA arkitekter.

Arbejdet med projektet i Skjoldgården tog udgangspunkt i et ambitiøst idékatalog med forbedringsforslag til samlet 450 mio. Med baggrund i idékataloget igangsatte Lejerbo et arbejde, hvor ATRA arkitekter indgik som koordinator for en række beboergrupper. Arbejdet mundede ud i en række forslag, hvoraf et blev udvalg og efterfølgende sendt til afstemning og vedtaget.

Renoveringen omfatter således facaderenovering med skaldmuring og nye vinduer, altanlukninger, renovering af køkkener, renovering af stern og tagrender, samt omlægning af udearealer.

Projektet er gennemført med et udstrakt beboerdemokrati og et højt informationsniveau.
 

Skjold 01.jpg

ATRA arkitekter a/s har gennem hele projektet håndteret kontakten til Landsbyggefonden, herunder også indrapportering af skema A, B og C, samt opdeling af kontrakter og rådgivningsydelser i overensstemmelse med fondens retningslinier.

Projektet er udbudt i fagentrepriser som EU-udbud og opført i etaper.

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page