2015 03 10 View D.jpg

Høje Støvring

ATRA arkitekter har siden foråret 2014 arbejdet med udvikling af et 54 ha stort område syd for Støvrings nuværende bykerne. Området – som med planlægningen inddrages fra land- til byzone – er beliggende i et yderst attraktivt bakkelandskab, og vil færdigudviklet stå som byens mest attraktive boligområde.

 

Området som er beliggende på en vestvendt bakkekam, som falder imod en fredet ådal. I området er der en række stærke karaktergivende kulturspor, der har været omdrejningspunkt for udviklingen af den samlede masterplan.

 

Masterplanen – som fastlægger den fremtidige udvikling for hele området mellem Støvring og den planlagte Ny-Nibevej indarbejdes i Kommuneplanen som Boligudviklingsområde, og den første lokalplan omfattende 36 boliger sendes i høring den 6. februar.

 

Byggemodning forventes opstartet i sommeren 2015 – de første grunde udbydes til salg samtidigt. I Masterplanen indgår ud over parcelhuse også en række større og mindre klyngebebyggelser, etageboliger etc.

 

Har Du interesse i at bygge i Høje Støvring er Du velkommen til at kontakte ATRA arkitekter – Sigurd Jakobsen

Galleri-Hoje-Stovring-Masterplan.jpg
2015 03 10 View C.jpg
1403_2015.06.04_Høje_Støvring,_Udstyknin
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER