top of page
Kirketerp_Hobro_-_lokalplanområde_og_perspektivområde_edited.jpg

Kirketerp, Hobro

Projektet i Hobro omfatter bygherrerådgivning, i form af planlægning og projektudvikling, af det nye byudviklingsområde Kirketerp i den nordlige del af Hobro.

 

Planen omdanner et nuværende landbrugsareal på ca. 15 ha til let erhverv, samt blandede boformer. Projektet udvikler på stedets identitet, og lægger særlig vægt på bæredygtighed og økologi i formgivningen af de fremtidige rammer.

 

ATRA arkitekter fungerer som bygherrerådgiver på projektet, og har siden 2015 været i tæt dialog med bygherre, for at udforske og undersøge arealets potentialer. ATRA arkitekter har i denne forbindelse fungeret som primær kontakt til Mariagerfjord kommune, og har gennem en tæt dialog udarbejdet en væsentlig del af områdets lokalplan. 

Det viste projekt er en del af en større plan for området, og lægger en bræmme af let erhverv mod den eksisterende infrastruktur på Nordre Ringvej, samt Ny Hadsundvej. I kernen af området placeres en række boligbebyggelser, samt et areal udlagt til friplejehjem. Boligbebyggelserne består af en kombination af åben/lav boligbebyggelse, samt arealer udlagt til tæt/lav boligbebyggelse. 

 

Området er under forsat udvikling, og ATRA arbejder derfor videre med Etape II, som kan ses på billedet herunder. Derudover har ATRA arkitekter projekteret og bygget Friplejehjemmet i Hobro, samt 26 almennyttige familieboliger opført som rækkehuse for Lejerbo.

Kirketerp-Hobro-Etape2-situ.jpg
Kirketerp-Hobro-situ.jpg
02_-_Eksteriør.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page