top of page
udviklingshæmmede på græsplæne_SH.jpg

Social og Tilbud, Esbjerg Kommune

ATRA arkitekter har gennem rammeaftalen med Esbjerg Kommune forestået tilrettelæggelsen og udbud af 6 store om- og nybyggerier af bo-og dagtilbud i Esbjerg Kommune.

Rammeaftalen omhandler bygherrerådgivning, førsynsrapporter, udarbejdelse af byggeprogrammer, udarbejdelse af dispositionsforslag gennem omfattende brugerinddragelse og workshops, samt afholdelse af EU-udbud for samtlige delopgaver.

Hver delopgave omfatter en tilbundsgående gennemgang af botilbuddet, hvor de eksisterende forhold sammenholdes med Esbjerg Kommunes sektorplan for plejeboliger. Derefter udarbejdes der byggeprogrammer for det kommende om- og nybyggeri, samt byggeriet projekteres frem til og med dispositionsforslag til brug ved afholdelse af EU-udbud.

Byggerierne er budgetsat til ca. 160. mio. kroner og afvikles over en 4-årig periode indtil de 6 delprojekter er bygget og klar til indvielse.

Adresse: Hele Esbjerg Kommune

Bygherre: Esbjerg Kommune

Areal: ca. 10.000 m2

Byggesum: ca. 160 mio.

Samtlige projekter indeholder:
- Programskrivning
- Brugerinddragelse/workshops
- Dispositionsforslag
- Byggeprogram
- Tidsplan
- Økonomi
- Skema A
- Totalrådgivningsudbud
- Vurdering og kontrahering
- Kontraktindgåelse
- Projektopfølgning frem til aflevering

Derudover:
- Skitseforslag til sansehus i delopgave 2
- Udarbejdelse af masterplan for området i delopgave 3

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page