top of page
Norreskov-Bakke-model-2-situ.jpg

Nørreskov Bakke, Silkeborg

ATRA arkitekter har udarbejdet en samlet bebyggelsesplan, og lokalplan, for en ny udstykning ved Nørreskov Bakke, der er beliggende i den nordlige del af Silkeborg.

 

Projektet ved Nørreskov Bakke skaber blandede boformer med fokus på grønne og bæredygtige kvaliteter. Der lægges i udformningen af boligområdet vægt på at inddrage de særlige kvaliteter, der findes i det fredede skovareal, Kallund Mose, umiddelbart nord for projekt-arealet.

 

Byudviklingsprojektet sætter en række forskellige boligformer i spil. I den nordlige del af arealet arbejdes der med fire punkthuse i 4 etager placeret på en række. I de store åbninger mellem husene gror skoven ind i området og indgår i et naturligt samspil med bebyggelsen. I området syd for placeres en tæt-lav bebyggelse, bestående af en kombination af række- og gårdhavehuse. Gårdhavehusene danner den fysiske ramme og afgrænsning af det store grønne areal placeret centralt i bebyggelsen Det samlede projekt er udformet med en særlig fokus på skabelsen af kvalitative grønne fællesrum både i landskabet, men også omkring de boligveje som dannes i bebyggelsen.

 

Fra bebyggelsen er der kort afstand til skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. Der er desuden let adgang til den nye motorvejsforbindelse gennem Silkeborg. Har du interesse i at bygge i Silkeborg ved Nørreskov Bakke, er du velkommen til at kontakte Sigurd Jakobsen.

Norreskov-Bakke-model-5.jpg
Norreskov-Bakke-situ.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page