top of page
Gartnerlunde-model-animation.gif

Gartnerlunden i Struer

Projektudvikling af et nyt boligområde i Bremdal, nord for Struer. Projektet omfatter disponering af boligområdet, udarbejdelse af konkurrencemateriale til Struer Kommunes udbud af storparcel, udarbejdelse af lokalplan, samt nybyggeri af fjorten almene familieboliger for Boligselskabet NordVestBO, samt private rækkehuse og gårdhavehuse.

 

Boligområdet er beliggende på en sydvestvendt skråning med udsigt over fjordarmen og vildtreservatet Kilen. Områdets disponering er defineret af det kuperede terræn, områdets trafikale tilgængelighed, samt de miljømæssige bindinger i forhold til støj, jordbundsforhold og håndtering af overfladevand.

 

Den overvejende del af bebyggelsen er placeret i den nordøstlige del af lokalplanområdet langs med Fjordvejen, mens den lavere del af området - mod jernbanen og Oddesundvej - er udlagt til grønt område og friholdt for bebyggelse. 

 

Området er disponeret med tre delområder A, B og C, som er bestemt af deres anvendelse og beliggenhed på grunden, herunder vejbetjening. Delområde A omfatter den nordligste del af området, og kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse og/eller tæt-lav boligbebyggelse. Delområde B omfatter området umiddelbart syd for delområde A, og kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. Delområde C omfatter arealet mod vest langs jernbanen, og udlægges til grønt område med mulighed for etablering af rekreative faciliter, som boldbane, legeplads og øvrige aktivitets- og opholdsarealer.

Gartnerlunden-model-1.jpg
Gartnerlunden-situ.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page