top of page
2011.10.24_Præsentation_Landsbyggefonden

Kvarterløft Trekanten, Holstebro

Opgaven består af arkitektbistand og bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan for Trekanten i Holstebro, specifikt Boligselskabet Holstebros afdeling 10 Asa-/ Jættegaarden i sammenhæng med områdets øvrige afdelinger under h.h.v. Lejerbo og Boligselskabet Sct. Jørgen. herunder deltagelse i drøftelser med Landsbyggefonden, og udarbejdelse af ansøgninger til Landsbyggefonden og Real Dania, samt bistand i forbindelse med den indledende dialog med myndigheder og beboere.

 

ATRA arkitekter yder desuden konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af brugerinddragelsesprocesser og beboerdemokratiske processer.


Derudeover står ATRA for arkitekt, landskabsarkitektbistand og koordinering af ingeniørbistand i forbindelse med udformningen af det endelige projekt, og i forlængelse her af projektering, myndighedsbehandling udbud i fagentrepriser, byggeledelse, fagtilsyn, mangelgennemgang og opfølgning samt 1.-årsgennem-gang m.v.

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page