Search

104 ungdomsboliger får politisk blåstempling


ATRA arkitekter og ORBICON blev i efteråret 2013 udvalgt som rådgiver på Plus Boligs projekt på hjørnet af den gamle industrigrund ”Eternitten”, som historisk set har været et omdrejningspunkt for livet i arbejderbyen Aalborg.

Projektet tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes ambitiøse vision for omdannelse af eternitfabrikkens gamle industriomårde til bolig og erhvervsformål.

Planen bevarer en række silobygninger rundt om på eternitgrunden, hvoraf tvillingesiloerne i det sydvestlige hjørne er klart de største og mest markante.

Siloerne er et centralt landmark, der indgår i en komposition af fem klare geometriske elementer, hvor de øvrige tre for fremtiden vil danne rammerne om livet i 104 top-moderne ungdomsboliger.

Siloernes stueetager inddrages til ophold for områdets beboere, mens de høje facader, som kan ses fra det meste af Aalborg, bliver omdannet til en mega-installation, hvor lys, lyd og murmaling skal genskabe siloernes rolle som et landmark i byen.

Bygherre på projektet er boligselskabet PLUS-bolig, og renoveringen af siloerne er støttet af en række fonde.

Boligerne færdigprojekteres i foråret 2015 og udbydes her efter i storentrepriser.

Se omtale af projektet på building-supply.dk

#nyheder

9 views