Search

Center for læring og træning, VIA Holstebro


ATRA arkitekters langstrakte samarbejde med VIA University College Holstebro videreføres nu i en aftale om rollen som bygherrerådgiver på det kommende auditoriebyggeri.

Rådgiveropgaven udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag til brug ved total entreprise, afholdelse af total entreprise udbud og kontrahering.

Auditoriebygningen skal efter planen indeholde 430 sidepladser fordelt mellem tre fleksible sale, og vil – når det står færdigt – være Holstebro største undervisningsrum.

Udover auditorier rummer bygningen foyer, køkken, 6 behandlerrum, en bevægelsessal med tilhørende undervisningsrum, samt bad- og omklædningsfaciliteter.

Auditoriet er et væsentligt element i bestræbelserne på at styrke og udbygge VIA’s vestligste Campus i Holstebro.

Adresse: Gl. Struervej, Holstebro

Bygherre: VIA University College, Holstebro

Areal: 2.200 m2

Byggesum: 32 mio.

#undervisning #bygherrerådgivning

457 views