Lokalplan klar til bæredygtig landsby i Hobro


I Hobro er lokalplanen for et stort nyt erhvervs- og boligområde nu godkendt. Området udstykkes fra slægtsgården Kirketerp, der har været drevet af pionerer inden for økologisk kvægbrug. Den bæredygtige tankegang bliver videreført i den kommende udvikling af området, som den nye lokalplan nu udstikker rammerne for.

Kirketerp ligger umiddelbart nord for Hobro med gode trafikale forindelser. Der er let adgang via Nordre Ringvej til motorvejen og sikre stiforbindelser til skoler og institutioner.

ATRA arkitekter har som rådgiver for udvikleren udarbejdet en samlet udviklingsplan for hele Kirketerp og udarbejdet lokalplansmateriale. Endvidere er vi med i et privat samt et almennyttigt boligprojekt med i alt 50 nye familieboliger, der skal bygges i området.

Har du interesse i at bygge i Kirketerp er du velkommen til at kontakte ATRA arkitekter – Sigurd Jakobsen

#nyheder