Kirketerp, Hobro


Kirketerp er et stort nyt erhvervs- og boligområde i Hobro. Området udstykkes fra slægtsgården Kirketerp, der har været drevet af pionerer inden for økologisk kvægbrug. Den bæredygtige tankegang bliver videreført i udvikling af området.

Kirketerp ligger umiddelbart nord for Hobro med gode trafikale forindelser. Der er let adgang via Nordre Ringvej til motorvejen og sikre stiforbindelser til skoler og institutioner.

ATRA arkitekter har som rådgiver for udvikleren udarbejdet en samlet udviklingsplan for hele Kirketerp og udarbejdet lokalplansmateriale. Endvidere er vi med i et privat samt et almennyttigt boligprojekt med i alt 50 nye familieboliger, der skal bygges i området.

Har du interesse i at bygge i Kirketerp er du velkommen til at kontakte ATRA arkitekter – Sigurd Jakobsen

#planlægning