Så kører salget af de 17 familieboliger i Kirketerp, Hobro


Nu udbydes 17 unikke og moderne familieboliger, som projektsalg udarbejdet af ATRA Arkitekter til det nye byudviklingsområde Kirketerp, i den nordlige den af Hobro by. Bebyggelsen for Kirketerp Etape I er beliggende i den vestlige del af den samlede udviklingsplan for byudviklingsområdet. Et byudviklingsområde placeret i idylliske naturomgivelser med kort afstand til motorvejsforbind­elsen til både Aarhus og Aalborg.

Kirketerp etape I indeholder 3 boligtyper i varierende størrelser og med forskellige unikke kvaliteter. Boligerne opføres efter kravene i bygningsreglementet for 2015. De tre forskel­lige boligtyper der variere fra den kompakte Boligtype C på 121 kvadrat­meter over den mellemstore Boligtype B på 147 kvadratmeter til den større Boligtype A på 162 kvadratmeter.

Den samlede bebyggelse udføres som en kombination af boliger i henholdsvis et samt to plan, som ved forskydninger i højder og facadedybder skaber mulighed for store åbne tagterrasser og intime uderum i nær kontakt med boligernes opholdsarealer. Alle boliger i bebyggelsen har indrettet et parkeringsareal i direkte forlængelse af ankomstarealet til boligen. Boligtype A har sågar en overdækket plads til bilen under det udkragende volumen på 1. sal. Bebyggelsen samler sig omkring det fælles vejforløb, hvor der ligeledes er gjort plads til grønne udeophold, så alle boliger har grønne arealer på begge sider af boligen. Dette styrker naboskabet, hvor bebyggelsens beboere har mulighed for et godt fællesskab og stadig har plads til mere private ophold såvel inde som ude. På bebyggelsens haveside er der lagt særlig vægt på fred og ro i opholdene på de private terrasser. Terrassen flyder naturligt over i haverne og de fælles grønne arealer langs boligerne, som alle har en velplejet karakter. Nær de naturlige læhegn i bebyggelsen bliver behandlingen af naturen mere rå. Her ligger store kampesten i mindre grupper og græsset gror vildt, hvilket skaber en graduerende overgang mellem den passede og vilde natur.

Se den fulde præsentationsfolder her

Relaterede links:

www.nybolig.dk/projekter/9500/kirketerp

kirketerphobro.dk/DK/Kirketerp%20byudvikling.aspx