top of page

ATRA's store byudviklingsplan ved Mejrup kommer med i Kommuneplanen


Økonomiudvalg i Holstebro gav i onsdags grønt lys for den videre bearbejdning at et nyt bolig- og centerområde ved Mejrup Kirkeby, da udvalget vedtog at kommuneplanenrammen for det aktuelle område ændres fra landområde, til bolig- og centerområde i forbindelse med den ordinære kommuneplanrevision.

Projektet er udviklet af ATRA arkitekter og omfatter byudvikling af et 133.500 m² stort areal, som i fremtiden skal rumme en ny dagligvareforretning og 182 boliger med blandede boformer. Bebyggelsen blive en blanding af 166 rækkehuse, klyngehuse, dobbelthuse og gårdhavehuse, samt 16 attraktive parcelhusgrunde og er placeret ved Viborgvej, nordvest for Mejrup Kirkeby.

Projektets idé er at etablere et bydelcenter med en ny dagligvarebutik og tæt-lav bebyggelse, der skaber en naturlig udbygning og sammenhæng med Mejrup Kirkeby. Byudvidelsen tilpasses byens nuværende hovedsinfrastruktur og vil fremstå som en naturlig udvikling af byen.

Der er i projektet lagt særligt vægt på at skabe et varieret og dynamisk boligtilbud med forskellige boformer, som skal sikre en divers beboeresammensætning i det nye byområde. Fra nord mod syd skabes fem forskellige bebyggelser, som har hver deres særlige kvaliteter i henhold til både boliger og landskabe­lige greb. I udviklingsområdet skabes der hermed plads til boliger af forskellig størrelse, af forskellig karakter, af forskellig pris, og måske vigtigst af alt, med forskellige beboersegmenter i sigte.

Se Dagbladet Holstebro Struers artiklen "Helt ny bydel får egen butik" her

#nyheder

bottom of page