ATRA udvikler midtbyplaner for Ikast og Brande


Ikast

Ikast-Brande Kommune har indgået aftale med ATRA arkitekter om udarbejdelse af to nye udviklingsplaner – en for midtbyen i Ikast og en for midtbyen i Brande.

Igennem foråret har kommunen afholdt et forløb i hver af de to byer, hvor de sammen med borgere, politikere, og andre aktører, har udviklet visioner og mål på baggrund af de udfordringer og vilkår, hver af midtbyerne er givet. Det er disse visioner og mål de nu har bedt ATRA arkitekter omsætte til udviklingsplaner, som fremadrettet kan kvalificere beslutninger, der vedrører udviklingen af de to midtbyer, og bidrage til at styre og prioritere indsatserne i mange år frem.

Opgaven omfatter desuden gennemførelse af et workshopforløb med det grundlæggende formål at sikre ejerskab til planerne, samt sikre, at planerne i videst muligt omfang tager udgangspunkt i de udfordringer, der opleves af Ikast-­Brande Kommune og byens brugere, og i de lokale ideer og ønsker.

ATRA arkitekter er glade og stolte over at blive inviteret til at løse to så vigtige opgaver, og ser frem mod en spændende proces i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og de øvrige tilknyttede aktører. Udviklingsplanen for Ikast-midtby forventes færdig umiddelbart efter nytår, mens den for Brande midtby forventes færdig i løbet af sommeren 2020.

Brande

#nyheder