top of page

Ambitiøst byudviklingsprojekt i Hobro!

ATRA arkitekter har i sidste uge indgået aftale om at levere totalrådgivning på Hobros mest ambitiøse byudviklingsprojekt i mange år.


Projektet, som placerer sig smukt ned imod vandet i mødet mellem Hobros centrale bydele og de skovklædte bakker syd for fjorden, er udviklet i tæt samarbejde mellem den lokale erhvervsmand Jørgen Bak Rasmussen, Mariagerfjord Kommune, byplanlægger Marianne Rønnow Markussen fra Grandville og den verdenskendte danske arkitekt Jan Gehl.


Projektet beskriver en række svungne gadeforløb som løber vinkelret fra fjorden og op i landskabet, hvor de centrale tanker i Gehls arkitekturteori om at sætte fokus på livet mellem husene i byrum med menneskelig skala danner den røde tråd i planen.


ATRA arkitekter går til projektet med stor ydmyghed, og er stolte af at få muligheden for at give form og liv til projektets stærke vision. Projektet bygger videre på en række succesfulde projekter i Mariager Fjord Kommune som vi allerede har i gang og arbejdet med at skabe attraktive boliger i en sund og solid arkitektur går nu igang.


Læs mere om projektet her: http://nyblaakilde.dk/Billeder af Flowstudio.


#ATRAarkitekter#Akitektur#Totalrådgivning#Byplanlægning#Byudvikling#Nytboligområde#Attraktivtboligområde

bottom of page