ATRA arkitekter starter ingeniørafdeling


ATRA arkitekter er, efter et halvt års omhyggeligt forarbejde, nu klar til at tilbyde ingeniørydelser til både nye og nuværende kunder.

En tendens i branchen

Vi har fulgt udviklingen i branchen tæt over de seneste år, og vi kan se at en række af vores kollegaer er blevet opkøbt af store ingeniørvirksomheder, med det mål at etablere full-service rådgivningshuse der kan favne alle de kvalifikationer, som der er brug for når man skal bygge.

En anden vej til målet

Tanken om at fusionere ind i en ingeniørvirksomhed, hvor tendensen er at arkitektfirmaet bliver ”den lille” har ikke tiltalt os, og vi har derfor valgt at finde en anden vej til målet. Vi har ansat nogen dygtige ingeniører, og har i det seneste halve år gjort samarbejdsstrukturerne og infrastrukturen klar til, at vi nu kan tilbyde ingeniørydelser, både til vores nuværende kunder og til byggevirksomheder i Midt- og Vestjylland der efterspørger den rene ingeniørydelse.

Integreret design

Behovet for at integrere ingeniør og arkitektydelserne er blevet stadigt større, efterhånden som kravene til byggeriet er vokset. Det er ikke længere muligt at se ”tekniske” ingeniørydelsen adskilt fra den mere ”kreative” arkitektur, fordi risikoen for, at det som man tegner ikke kan bygges, er alt for stor.

Efter vores opstart af ATRA arkitekter Aalborg, har vi hentet en del dygtige medarbejdere fra Arkitektur og Design på Aalborg Universitet, hvor Sigurd Jakobsen, partner hos ATRA arkitekter, også fungerer som sensor. Her har vi kunnet se hvordan arbejdet med integreret design, hvor ingeniørdisciplinerne og arkitektdisciplinerne smelter sammen, resulterer i en langt mere kompetent og helhedstænkende rådgivning.

Ambitioner om vækst

Vi har startet forsigtigt ud, og har således bygget ingeniørafdelingen op omkring to fagingeniører, og en gruppe af bygningskonstruktører, som håndterer projekteringen af ingeniørfagene, og den løbende koordinering mellem arkitekternes og ingeniørernes arbejde. Vi kan allerede nu se, at ingeniørfagene er med til at booste vores omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige. Vi forventer derfor at vi inden for en overskuelig fremtid, kan ansætte flere ingeniører.

Et stort behov i Vestjylland

I Vestjylland har der traditionelt været en håndfuld små og store ingeniørvirksomheder, men efter at det lokalt ingeniørfirma i Holstebro, Grue+Kirkgaard A/S, valgte at lukke ned i foråret 2019, har vi set et behov for lokalt forankret ingeniørrådgivning, som ikke blev dækket. Det er den Rådgivningsydelse, som vi nu kan levere.

ATRAs filosofi - også ved ingeniørydelserne

I ATRA arkitekter har vi altid fokuseret på, at vi er en servicevirksomhed, i lige så høj grad som at vi er en rådgivningsvirksomhed.

Det betyder at vi ikke kun løser de opgaver, som kunden selv har defineret, men at vi også søger at afdække kundens behov, så

vi er sikre på at kunden får den rigtige rådgivning, og den rådgivning som der er behov for.