top of page

ATRA Arkitekter styrker samarbejdet med DAB gennem udvidelse af rammeaftaler.ATRA arkitekter udbygger sine omfattende aktiviteter inden for den almene med to 4-årige rammeaftaler med DAB. Rammeaftalerne dækker renoveringsopgaver i Jylland, og de indgår som en vigtig del af ATRA´s strategi om at udvikle forretningen med værdiskabende rådgivning til danske boligselskaber.

ATRA arkitekter har i skarp konkurrence med en række af landets dygtigste rådgivere netop indgået to 4-årige rammeaftaler med DAB - Dansk Almennyttigt Boligselskab. ATRA indgår aftalerne i samarbejde med KUBEN Management, som er underrådgiver med fokus på bæredygtighed og DGNB.


KUBEN og ATRA har over en årrække udviklet et stærkt samarbejde omkring udviklingen af den nye bydel Sejlgaard i Silkeborg, hvor 1000 blandede boliger over en årrække vil udbygge området til en ny og attraktiv grøn forstad til Silkeborg.


De to rammeaftaler med DAB dækker Jylland og omfatter renoveringsopgaver op til en entreprisesum på 80 mio. kr. Netop små og mellemstore renoveringsopgaver for boligselskaber i Jylland har været et helt centralt element i ATRA´s udvikling siden etableringen i 2006, og flere andre rammeaftaler har været med til at sikre værdifuld erfaring, som nu skal udnyttes i samarbejdet med DAB.


ATRA arkitekter har bl.a. forestået en lang række af byggeskadefondens MGO-renoveringer på markante adresser som Godsbanen i Aalborg, HavneBO i Vejle og AlmenBolig+ i Mårslet.


ATRA håber at kunne benytte rammeaftalen som afsæt til et skabe stærke relationer til en række af de boligselskaber som DAB servicerer. Vi ønsker at leverer værdiskabende servicemindet rådgivning i øjenhøjde med beboeren, hvor vi bidrager til at byggeprojekterne bliver gennemført med respekt og forståelse for, at byggepladsen ofte samtidig er beboernes hjem, helt i tråd med de værdier som DAB har bygget sin virksomhed op omkring.


Faktaboks om DAB:

DAB administrerer og udlejer knapt 54.000 primært almene boliger fordelt over det hele Danmark.

”DAB udøver rollen som byg- og driftsherrerådgiver for boligselskaber, kommuner og selvejende institutioner m.v., der er udpeget som byg- og/eller driftsherrer til nybyggeri og renoveringer, og som har antaget DAB som forretningsfører.

Tidssvarende boliger i høj kvalitet har altid været en fast målsætning for DAB og vores administrerede selskaber. Kvalitet er for DAB lig med gode materialer, langtidsholdbar disponering og høj arkitektonisk kvalitet.

Godt 50 boligselskaber virker som byg- og driftsherrer gennem DAB. Dels for i fællesskab at udvikle og vedligeholde en professionel bygherrerepræsentation og dels for at drage fordel af den driftsekspertise, som DAB repræsenterer.

Ved at sikre høj kvalitet i arkitektur, indretning og materialevalg, sammenholdt med velkendte byggemetoder, lægges grunden for en rationel og økonomisk drift i hele byggeriet levetid.

Værdier og holdninger, der er vigtige at kende for alle, der samarbejder med DAB omkring vores byggeri, er således, at driftsherrerollen udøves i et detaljeret samspil mellem DAB og den egentlige byg- og driftsherre - det aktuelle boligselskab eller kommune.”

bottom of page