ATRA vinder rammeaftaler med Byggeskadefonden

ATRA arkitekter har i en prækvalificeret konkurrence med 60 andre rådgivere vundet fire 2-årlige rammeaftaler med Byggeskadefonden til en samlet værdi på godt 5 mio. kroner. Aftalerne omfatter i størrelsesorden 90 bygningssyn fordelt over de fire geografiske områder - Sønderjylland og Fyn, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Nordjylland. Dette placerer ATRA arkitekter blandt landets største rådgivere inden for håndtering af bygningssyn og byggeskader.

ATRA arkitekter påbegyndte samarbejdet med Byggeskadefonden tilbage i 2016, hvor fonden udbød rammeaftaler på håndtering af de meget omtalte MgO-sager. ATRA arkitekter har siden håndteret 12, ofte meget byggeteknisk komplekse MgO-sager fordelt over landet. Mest markant af disse er en totalrenovering af facader og bærende konstruktioner på 210 boliger på Godsbanen i Aalborg for boligselskabet ALABU, hvor byggearbejderne netop er påbegyndt.

Det succesfulde samarbejde fra håndtering af konkrete byggeskader er siden blevet videreført i en række bygningssyn, som nu udvides med de nye aftaler.

De fire rammeaftaler har stor værdi som et omdrejningspunkt i ATRA arkitekters arbejde med at forfine en totalrådgivningsydelse, hvor fokus på gode byggetekniske løsninger, og langtidsholdbar værdiskabende arkitektur står centralt.

Aftalen med Byggeskadefonden løber over 2 år, med en mulighed for forlængelse med yderligere 2 år.

Foto af Godsbanen i Aalborg.

#nyheder