Hedensteds Nye Bydel tager form
ATRA arkitekter har over de seneste år i samarbejde med Charles Kastberg udviklet den nye bydel Remmerslund Skovby i Hedensted. Områdets bærende idé er at lade de rekreative områder mod Nord og Øst møde byen og danne grønne rammer om familieliv og fritid. En samlet plan for regnvandshåndtering i området har skabt 3 markante rekreative søer, hvoraf den største ses på det ene af billederne.

ATRA har spillet en central rolle i projektudviklingen, først med udarbejdelsen af masterplanen, siden i lokalplanlægningen som blev gennemført i tæt samarbejde med Hedensted Kommune.


Med den godkendte lokalplan i hånden kunne vi starte udbygningen af området, her har en gruppe af vores gode samarbejdspartnere spillet centrale roller; den første bebyggelse som anes i baggrunden på toppen af bakken er bygget som almene boliger med Lejerbo som Bygherre og Junge Byg som Hovedentreprenør, på den vestvendte skråning ligger en rækkehusbebyggelse som er udviklet i samarbejde med Innovater og opført i totalentreprise af JFP, mens den tredje bebyggelse som nu er på vej op er udviklet i samarbejde med en investorgruppe bestående af Charles Kastberg, Hede Nielsens fond og M+ ejendomme og opføres af INCON. Når bebyggelsen står færdig, mangler vi blot at bebygge et byggefelt før vi er i mål.


Når maskinerne er væk, byggepladserne er rigget af og træer, buske og grønt græs er kommet til kan vi se tilbage på et projekt hvor Rådgiveren gennem hele processen har indtaget rollen som katalysator og dialogpartner for de bygherrer, investorer og entreprenører som har gennemført