top of page

Rejsegilde på første byggeri i Klarup Søpark

Skagen Beton, TN udvikling og ATRA arkitekter har siden 2012 arbejdet med udvikling af den nye Bydel ”Klarup Søpark” ved Aalborg, i onsdags var der rejsegilde på den første bebyggelse.

Onsdag den 23. skinnede septembersolen fra en blå og næsten skyfri himmel, pølsevognen var kørt frem, og håndværkere og interesserede borgere fra området mødt talstærkt op for at fejre rejsegilde. Vivaboligs 20 almene familieboliger er længe ventede, og boligselskabet møder en massiv efterspørgsel på lejeboliger i Klarupområdet, en efterspørgsel som forventes at vokse yderligere når det nye supersygehus åbner blot 800 m væk.

Boligerne er det første af en række projekter i Klarups nye bydel ”Klarup Søpark”. Bydelen opføres på arealer som tidligere er ejet af Skagen Beton, som også er hovedaktionær i det udviklingsselskab, der driver den store omdannelse af det eksisterende betonværk til et attraktivt boligområde.

Helhedsplanen for området er tegnet af ATRA arkitekter og har været under vejs siden 2012, hvor den første dialog med Aalborg Kommune startede op. Senere indgik projektet i den offentlige dialog omkring udviklingen af Klarup-Romdrup, hvilket mundede ud i et afsnit i den seneste kommuneplan, og endeligt i en lokalplan som blev vedtaget december 2018.

Planen beskriver en række af blandede bebyggelser som placerer sig på kanten af den meget markante skrænt der afgrænser den bakkeø som Klarup ligger på. Fra den nye bebyggelser er der udsigt over de lavere liggende enge, ind imod Aalborg og ud imod Limfjorden. På engen foran bebyggelsen etableres fælles køkkenhaver og fælleshus for områdets fremtidige beboere.

Efterhånden som Skagen Beton lukker sin produktion ned, vil Vivaboligs bebyggelse blive suppleret af en række blandede bebyggelser, hvor boliger for seniorer og familier blandes, og hvor ejerformerne varierer. Det er en væsentlig forudsætning for planen, at der opbygges en blandet by, og der arbejdes således allerede nu med bofællesskaber, private lejeboliger og ejerboliger.

Vivaboligs byggeri forventes at stå færdigt marts 2021.

#nyheder

bottom of page