Stærke partnerskaber er vejen frem


I efteråret 2012 startede ATRA arkitekter sammen med Skagen Beton og TN Udvikling arbejdet med en stor byomdannelse i det vestlige Klarup op, kort efter startede dialogen med Aalborg Kommune, hvor projektet blev indarbejdet i den samlede planlægning for det østlige del af Aalborg; ATRA arkitekter tegnede, Aalborg Kommunes plan og miljøfolk sørgede for at holde projektets relationer til den overordnede planlægning fast, og TN-udvikling og Skagen beton testede realiteterne i projektet op imod markedet.


Et fantastisk inspirerende men også langstrakt samarbejde som er et godt eksempel på den måde som vi ønsker at arbejde på hos ATRA arkitekter; langstrakte stærke relationer, respekt for andres faglighed og ambitioner om høj kvalitet, fokus på værdiskabelse og rettidig omhu.

Området hvor de ind til for kort tid siden lå en stor produktion af blød beton var på mange måder kompliceret at bygge på, der er dårlige funderingsforhold og et oplag som skulle håndteres miljømæssigt, men det gemte også på et stort potentiale for kvalitativ byudvikling.

”Klarup Søpark” som vi døbte området afrunder Klarup og kommer helt ud på kanten af den naturlige bakkeø som byen ligger på. Kanten på bakkeøen udgør i kommuneplanen afgrænsningen af byens udvikling; der bliver aldrig bygget noget foran, og udsigten ind imod Aalborg, ud imod Limfjorden mod nordvest og ned over de nære rekreative arealer er derfor permanent.


Vi har i samarbejde med TN udvikling udviklet en vision, hvor områdets beboere får en tæt relation til- og et ejerskab af de nære rekreative arealer. Her er der smuk ren sø hvor der tidligere blev gravet grus, her er dramatiske bevokse skrænter, her er et bakkede indlandsklitter og vandrestier, og så anlægger vi en stor køkkenhave og et fælleshus hvor områdets beboere kan samles.


Visionen for området var en gradvis udbygning over mange år, og de første modige aktører på det nye areal var VIVA-bolig som fik kvote og opførte 20 boliger som ATRA arkitekter Aalborg tegnede og førte tilsyn med med Jorton som entreprenør. Siden da tog projektet fart, og TN udvikling fandt et stort netværk i branchen, hvor både større og mindre aktører kunne se sig selv i den fælles vision for Klarup.

For få måneder siden blev der skrevet kontrakt på de sidste boliger i området, et projekt med 130 DGNB-certificerede boliger.

Når de bliver afleveret i foråret 2024 har vi i fællesskabet med TN udvikling, Skagen Beton og ATRA arkitekter udviklet en helt ny bydel med 200 boliger i høj kvalitet og med en stærk bærende vision. Blot 5 år efter at første spadestik blev taget bliver nøglerne til de sidste huse overdraget. Det er vi hamrende stolte af, for vi har tegnet det hele, TN Udvikling har bundet partnerskaberne med alle køberne sammen, og Skagen Beton har turdet lade os arbejde med deres jord i 10 år.

Videoen er fra de tidlige projektfaser hvor der kun fandtes en model. Snart står alle husene der.