To nye midtbyplaner


To byer, to stærke identiteter, to sæt udviklingsprincipper. ATRA arkitekter a/s har netop afleveret forslag til Udviklingsplan for Brande midtby, knapt et år efter at vi afleverede en tilsvarende plan for Ikast midtby. Dermed afsluttes et spændende procesforløb og et supergodt samarbejde med Ikast Brande Kommune og borgere og virksomheder først i Ikast og dernæst i Brande.

Begge udviklingsplaner definerer en række konkrete projekter og tiltag, der i forlængelse af specifikke udviklingsprincipper skal bidrage til at realisere de drømme og visioner, som borgere og Byråd har formuleret.

Hver by har sine egne forudsætninger og sin helt egen identitet, og det skal danne afsæt for den planlægning, der skal føre byen videre. Hver for sig er Ikast og Brande markante profiler blandt de jyske provinsbyer. Det gør dem i stand til fortsat at udvikle sig med levende og attraktive midtbyer.

Tak til engagerede borgere og erhvervsfolk, til et ambitiøst og visionært byråd og til en fagligt dygtig planafdeling i Ikast-Brande Kommune.