Voel Friplejehjem afleveret

Så er Voel friplejehjem afleveret

ATRA’s Byggeleder Kim Jacobsen gennemgik det færdige byggeri en sidste gang, og huset kunne trygt afleveres og vækkes til live. De første beboere er allerede flyttede ind.

Friplejehjemmet ligger i Voel ved Silkeborg og er et nyt friplejehjem med 24 boliger.

Konceptet med huset bygger på husets hjerterum som omdrejningspunktet. I hjerterummet findes fælles- og aktivitetsrum, service og administration. Det er her det sociale liv udfoldes, de uformelle møder og snakke opstår og nye venskaber og bånd knyttes bland husets beboere. Livet foregår i hjerterummet.

Det mere private liv findes i boligerne der er koblet på hjerterummet som to forskudte længer. I længerne forekommer også nicher som små fællesarealer for beboerne.


Tak for samarbejdet til alle involverede, herunder de centrale aktører entreprenør Adsbøll Entreprise A/S og Bygherre S/I Voel Friplejehjem.

ATRA har opført lignende og vellykkede friplejehjem i bl.a. Randers, Skive og Holstebro.