Høje Støvring


ATRA arkitekter har siden foråret 2014 arbejdet med udvikling af et 54 ha stort område syd for Støvrings nuværende bykerne. Området – som med planlægningen inddrages fra land- til byzone – er beliggende i et yderst attraktivt bakkelandskab, og vil færdigudviklet stå som byens mest attraktive boligområde.

Området som er beliggende på en vestvendt bakkekam, som falder imod en fredet ådal har en række stærke karaktergivende kulturspor, der har været omdrejningspunkt for udviklingen af den samlede masterplan.

Masterplanen – som fastlægger den fremtidige udvikling for hele området mellem Støvring og den planlagte Ny-Nibevej indarbejdes i Kommuneplanen som Boligudviklingsområde, og den første lokalplan omfattende 36 boliger sendes i høring den 6. februar.

Byggemodning forventes opstartet i sommeren 2015 – de første grunde udbydes til salg samtidigt. I Masterplanen indgår ud over parcelhuse også en række større og mindre klyngebebyggelser, etageboliger etc.

Har Du interesse i at bygge i Høje Støvring er Du velkommen til at kontakte ATRA arkitekter – Sigurd Jakobsen

#nyheder