Bofællesskabet Jagtenborg, Nyborg


Arkitektkonkurrencen omfatter nyopførsel af 20 plejeboliger med fælles- og personalefaciliteter til psykisk udviklingshæmmede, på et nyudstykket storparcel i Jagtenborg, Nyborg.

Projektets hovedidé

- Bebyggelsen er bygget op omkring et gårdrum omkring hvilket de fire beboergrupper danner en cirkel.

- Cirklen og gårdrummet gennemskæres af en transparent zone, hvor de store offentlige rum er placeret.

- Den cirkulære form giver sammen med transparensen minimal afstand, maksimalt overblik og størst mulig aktionsradius.

- Beboernes varierende behov for social kontakt tilgodeses, da udbudet af lejligheder rummer både det ret offentlige og det meget private.

- Den kompakte form sænker byggeomkostningerne, sænker energiforbruget, varierer udearealerne og får bebyggelsen til at fremstå mere overskuelig for beboere, pårørende og personale.

- Bebyggelsens organisering gør den venlig og imødekommende da den vender facaderne ud imod nabogrundende. Dette vil bidrage væsentligt til integrationen af bebyggelsen i det omkringliggende boligkvarter.

Bofællesskab i Nyborg blev udbudt som projektkonkurrence i forbindelse med udbud af bygherrerolle. ATRA arkitekter var i den forbindelse rådgiver for Lejerbo.

Adresse:Jagtenborg, Nyborg

Bygherre:Nyborg Kommune/Lejerbo

Areal:2.400m2

Byggesum:34 mio.

#bolig