VIA University College, Campus Holstebro


ATRA arkitekter vandt i indbudt arkitektkonkurrence bygherrerådgivningsopgaven omhandlende samling af det daværende VIA Holstebros aktiviteter i Holstebro i et samlet campus-byggeri. Rådgivningsopgaven startede helt på bunden med tre alter- native geografiske beliggenheder, og bevægede sig over valg af beliggenhed til den endelige udformning af det nye campus. De indledende faser omfattede:

- Analyser af alternative beliggenheder og vurdering af økonomisk potentiale ved salg af de eksisterende lokaliteter for Sygeplejeskolen, Ero-Fysioterapeutskolen samt Pædagogseminariet. - Masterplan for det nye Campus for de samlede uddannelser - Tilrettelæggelse og gennemførelse af workshops for de 5 uddannelsers personale og studerende med henblik på brugerinvolvering, dialog og projektejerskab - Løbene udarbejdelse og revidering af projektskitser - Programmering af nybyggeriet og udarbejdelse af økonomiske vurderinger, tidsplaner m.v. - Deltagelse i politiske møder, møder med bestyrelsen for VIA m.v. Udbudsfasen omfattede: - Tilrettelæggelse af udbuddet - Udarbejdelse af myndighedsprojekt/byggeansøgninger - Udarbejdelse af byggeprogram - Udarbejdelse af lokalplan - Gennemførelse af EU-Udbud med prækvalifikation (totalentreprise) - Gennemførelse af udbudsforretning, bedømmelse, betænkning og udpegelse af vinder efter parallelle mødeforløb med alle tilbudsgivere. (SKANSKA, COWI og GPP udpegedes som vindere) - Kontrahering Byggefasen omfattede: - Bygherrerådgivning i byggefasen, med ansvar for fastholdelse af tidsplan, budget og kvalitet i.h.t. udbudsmaterialet og den økonomiske ramme. - Kvalitetssikring og kvalitetskontrol af projektmaterialet.

- Mødeledelse i byggefasen. - Håndtering af tilkøb og fradrag samt byggeregnskab. - Håndtering af brugerkontakt. - Gennemførelse af fagtilsyn og audit samt løbende gennemgang af kvalitetssikring, sikkerhed og sundhed. - Gennemførelse af partiel- og samlet mangelgennemgang og aflevering. - Opfølgning på mangler, rykkerprocedure samt udbedring ved anden entreprenør, herunder udlæg i garantistillelser m.v. - Gennemførelse af evaluering i samarbejde med byggeriets Evalueringscenter Opfølgningsfasen: ATRA arkitekter har siden byggeriets afslutning fungeret som fast rådgiver for VIA Holstebro, både i forbindelse med løbende omforandringer på byggeriet, og ved vurdering af muligheder og strategi for fremtidige udvidelser.

#undervisning #bygherrerådgivning #planlægning