Holstebro Rådhus


ATRA arkitekter a/s har som bygherrerådgiver udviklet koncept for udbud og struktureret udbud af Holstebro Kommunes grund på Skolegade i Holstebro. Projektet rummer ud over nye funktioner til rådhuset også en højhusdel med blandede boliger og erhverv samt en parkeringsdel.

Rådgivningen omfatter b.a. forundersøgelser og rumlige studier, koordinering af brugergrupper, bistand ved politiske drøftelser, pressekontakt, planlægning af udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, udfærdigelse af bedømmelseskriterier, udfærdigelse af annoncer, gennemførelse af prækvalifikation, afholdelse af udbud som arkitektkonkurrence, bedømmelse af indkomne forslag, kontraktforhandlinger, bistand ved udarbejdelse af lokalplan samt bygherrerådgivning i byggeperioden.

Projektet står som et af de mest markante byggeprojekter i Holstebro og vil blive et varetegn for byen.

Adresse: Skolegade. Holstebro

Bygherre: Nordicum/Holstebro Kommune

Areal: Rådhus 4.000 m2, Kontor/boliger/parkering 14.500 m2

Byggesum: 250 mio.

#bygherrerådgivning