Måbjergværket, Holstebro


Måbjergværket er et multifyret kraftvarmeanlæg, som består af to affaldskedler og en halm/flisdel. På værkets to affaldslinier forbrændes der affald og spildevandsslam, mens halm, flis og andre biobrændsler forbrændes på halm-/flislinien. Derudover forbrændes der også naturgas.

ATRA arkitekter a/s har udført arkitektrådgivning ved opførslen af Måbjergværket, og har været indbudt til udarbejdelse af forslag til indretning af ny genbrugsstation.

ATRA arkitekter har desuden løbende foretaget diverse ombygninger og nybyggeri til værket, samt været totalrådgiver ved ombygning og nyindretning af kontrolcenteret.

Adresse: Energivej 2, Holstebro

Bygherre: Måbjergværket A/S

#erhverv