Høje Støvring


ATRA arkitekter har siden foråret 2014 arbejdet med udvikling af et 54 ha stort område syd for Støvrings nuværende bykerne. Området – som med planlægningen inddrages fra land- til byzone – er beliggende i et yderst attraktivt bakkelandskab, og vil færdigudviklet stå som byens mest attraktive boligområde.

Området som er beliggende på en vestvendt bakkekam, som falder imod en fredet ådal. I området er der en række stærke karaktergivende kulturspor, der har været omdrejningspunkt for udviklingen af den samlede masterplan.

Masterplanen – som fastlægger den fremtidige udvikling for hele området mellem Støvring og den planlagte Ny-Nibevej indarbejdes i Kommuneplanen som Boligudviklingsområde, og den første lokalplan omfattende 36 boliger sendes i høring den 6. februar.

Byggemodning forventes opstartet i sommeren 2015 – de første grunde udbydes til salg samtidigt. I Masterplanen indgår ud over parcelhuse også en række større og mindre klyngebebyggelser, etageboliger etc.

Har Du interesse i at bygge i Høje Støvring er Du velkommen til at kontakte ATRA arkitekter – Sigurd Jakobsen

#planlægning