Første borgermøde om Enghavecentret


I aften går vores storcenterprojekt ind i en ny fase, når det første borgermøde afholdes i Musikteateret i Holstebro.

Projektet som bla. indeholder 20.000 kvm butikker, 50 ungdomsboliger et højhus på 60 meter og en ny biograf har været undervejs siden 2008. Først som en løs tanke og nogle bløde skitser her hos ATRA arkitekter, og siden som et stadigt større og mere ambitiøst projekt under ledelse af branchens mest erfarne centerudviklere fra Braaten+Pedersen og A. Enggaard A/S. Arkitektrådgivningen varetages i et samarbejde mellem ATRA arkitekter og Årstiderne Arkitekter.

Vi er stolte af, at vi nu er nået så langt, men også spændte på hvordan projektet bliver modtaget af byens borgere. Et projekt af den kaliber som Enghavecentret vil få stor indflydelse på byen, både i byggefasen og når det til sin tid åbner. Fra start til slut er dialogen med borgerne helt central.

Vi håber at mange vil møde op – der er gjort plads til næsten 500.

#nyheder