700 deltog i borgermødet om Enghavecentret


Onsdag aften mødte ca. 700 personer op til borgermødet om Enghavecenteret i Black Box.

Projektet som bla. indeholder 20.000 kvm butikker, 50 ungdomsboliger et højhus på 60 meter og en ny biograf har været undervejs siden 2008. Først som en løs tanke og nogle bløde skitser her hos ATRA arkitekter, og siden som et stadigt større og mere ambitiøst projekt under ledelse af branchens mest erfarne centerudviklere fra Braaten+Pedersen og A. Enggaard A/S. Arkitektrådgivningen varetages i et samarbejde mellem ATRA arkitekter og Årstiderne Arkitekter.

Et projekt af den kaliber som Enghavecentret vil få stor indflydelse på byen, både i byggefasen og når det til sin tid åbner. Fra start til slut er dialogen med borgerne helt central.

Ved borgermøde blev tankerne bag centeret præsenteret og i den efterfølgende debat blev spørgsmål og input indenfor følgende temaer drøftet: - trafik- og parkeringsforhold, centerets betydning for holstebro som handelsby samt arkitektur og byrum

Se mere om projektet her

#nyheder