Rejsegilde på Thyholm - Thyholm Kirkecenter begynder at tage form


Kirkecenteret på Thyholm er ved at tage form. Bygningen er nu etableret så man kan fornemme husets proportioner, rumstørrelser, højder og kig ud fra huset til omgivelserne.

Derfor fejrede bygherre i dag rejsegilde for håndværkerne og de mange intereserede der lagde vejen forbi Nørregade i Hvidbjerg.

ATRA arkitekter har som bygherrerådgiver for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø menighedsråd tegnet det nye kirkecenter. Huset skal rumme en lang række forskelligartede aktiviteter, og bliver derfor meget fleksibelt, så det kan huse en stor del af de kirkelige arrangementer på Thyholm langt ud i fremtiden.

Se mere her

#nyheder