Kæret i Remmerslund, Hedensted


UNIKKE LANDSBYBOLIGER MED EN GRØN PROFIL

Tæt ved hovedvejen mellem Vejle og Horsens, tæt ved Motorvejen, med gåafstand til centrum af Hedensted og med skole og daginstitutioner lige om hjørnet opføres et unikt projekt, som kombinerer den moderne boligs komfort og teknologi med landsbyens tryghed og nærhed.

Kæret i Remmerslund er placeret omkring gadekæret i Remmerslund, hvor én af byens små landbrug tidligere lå, og det klassiske danske længehusbyggeri har dannet grundlag for de topmoderne boliger som rummes i en ny og moderne arkitektur.

OMKRING GADEKÆRET Når man kommer ind i den lille landsby Remmerslund som ligger sammenvokset med Hedensted, er gadekæret det naturlige midtpunkt. Grøne plæner ligger helt ned til vandet, og høje, gamle træer skygger og giver læ. På den anden side af gadekæret ser man de nye familieboliger, som ligger placeret i tre længehuse rundt om gadekæret.

Boligerne udgør første etape af Hedensteds nye grønne og bæredygtige bydel, og kombinerer god dansk arkitektur med de nyeste tendenser inden for bæredygtighed og økologi.

12 BOLIGER MED RIGELIGE FÆLLESAREALER Bebyggelsen indeholder 12 boliger som fordeler sig i 3 længehuse med 4 boliger i hvert. Omkring boligerne er der rigelige fællesarealer som omkranser gadekæret. Tæt på boligerne er der mulighed for at anlægge private haver. Bebyggelsen kombinerer friheden fra parcelhuset med nærheden og det gode naboskab som trives godt i den tættere bebyggelse.

UNIKKE MULIGHEDER FOR UDELIV Boligerne grupperer sig 2 og 2 omkring et centralt orangeri, som giver mulighed for at forlænge den korte danske sommer. I orangeriet er der mulighed for ophold, leg og hygge. Og der kan dyrkes frugt og grønt og vokse planter som normalt er forbeholdt langt sydligere himmelstrøg.

LAVENERGI Husene er opført som lavenergihuse efter rammerne i BR20, og energiforbruget er således på et absolut minimum. I bebyggelsen nedsives tagvandet, boligerne varmes delvist op med jordvarme og solceller på taget bidrager til elforbruget.

#bolig