Sundhedscenter i Hadsund


Den nye bygning lægger til kaj ved vejen med stævnen imod rundkørslen og vandet og vil med sin markante bov blive til en skulptur for den ankommende.

Huset hæver sig op – 4 etager over gaden – og svæver nærmest over parkeringspladsen hvor der stadig kan holde biler. Centralt i huset gennemskæres bygningskroppen af et transparent atriumrum hvor lette trapper forbinder husets etager og hvor trafikken fra byen flyder ind i huset.

Atriumrummet er et offentligt rum, hvor husets mange aktører og funktioner (sundhedscafé, lægekontorer, tandlæger, fysioterapeut, kiropraktor, fodlæge, og personalefaciliteter) – trods deres individuelt lille skala – får en rumlig oplevelse med sus under vingerne.

Huset tænkes opført med en række centrale funktionskerner og en let dobbelt glasfacade, som med nænsom anvendelse af lameller, farvede glasfelter og mindre lukkede felter giver huset den transparens og det maritime udtryk som stedet kalder på.

Adresse: Himmerlandsgade, Hadsund

Bygherre: Hadsund kommune

Areal: ca. 2.000 m²

#sundhed