UC Syddanmark, Campus Esbjerg


Projektet omfatter en total om- og tilbygning af to eksisterende auditorier, så der for fremtiden bliver plads til 147 personer i auditorie 1 og 119 personer i auditorie 2. Auditorierene udvides mod vest, således at der kan laves nye repos- opbygninger for at øge antallet af siddepladser. Begge auditorierne apteres med nye møbler og alle overflader i rummene udskiftes. For at opnå optimale lydforhold i auditorierne beklædes de indvendige vægge med sort akustik dug og trælister, mens loftet beklædes med træbeton i felter mellem trælister. Derudover omfatter projektet ombygning af det gamle bibliotek til et nyt bevægelseslab med to sale. Den ene sal etableres i gulvplan, mens den anden etableres ved at indbygge et nyt dæk i det dobbelthøje lokale. Der skabes en visuel kobling mellem de to bevægelseslab med et glasbånd i gulvet langs kanterne af det indskudte dæk. ATRA arkitekter er underrådgiver på projektet, og ydelsen inkluderer arkitektrådgivning med projektering og deltager i fagtilsyn. Adresse: Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Bygherre: UC Syddanmark - Esbjerg

Areal: 480 m²

Byggesum: 6 mio.

#undervisning