ATRA arkitekter præsenterer rost byudviklingsprojekt i Hedensted


I går holdt Hedensted Kommune pressemøde om et nyt stort byudviklingsprojekt i bydelen

Remmerslund. Projektet er udviklet af ATRA arkitekter i samarbejde med Charles Castberg og Lejerbo, og omfatter godt 100 boliger med blandede boformer.

Projektets grundidé er at koble Hedensted sammen med et stort rekreativt område som strækker sig fra det nordlige Hedensted til Horsens. Området indeholder en række rekreative anlæg, hvoraf et stort og meget rost skovrejsningsområde står stærkest.

Projektområdet – som i dag er landbrugsjord – ligger mellem skovrejsningen og den lille landsby Remmerslund, som er vokset sammen med Hedensted.

Som første step i områdets udvikling til boligformål udvides skovrejsningen ind over projektområdet, således at et net af stier gennem området, etablerer ubrudt forbindelse til områdets største bynære naturressource.

Projektet omfatter 56 almennyttige boliger, 3 storparceller til privat boligbyggeri eller andelsboliger, samt et stort antal yderst attraktive parcelhusgrunde.

Hele bebyggelsen kommer til at ligge som en integreret del af skovrejsningen.

Lokalplanlægningen opstartes nu, og spaden forventes sat i jorden i den sidste del af 2018.

ATRA arkitekter bygger i projektet videre på det stærke samarbejde med Lejerbo og Charles Castberg som allerede har vist sig bæredygtigt i byudviklingsområdet Kirketerp i Hobro, hvor de første boliger skyder op næste forår.

#nyheder