ATRA vinder udvidelsen af Toftlund Distriktsskole


ATRA fortsætter væksten på skoleområdet ved i indbudt licitation at vinde totalrådgivningen på Tønder Kommunes udvidelse af Toftlund Distriktsskole.

ATRA har en bred erfaring inden for skoleområdet, og vil i vores forslag til udvidelsen af Toftlund Distriktsskole bygge videre på vores erfaringer fra de seneste års samarbejder med Struer Kommune, Holstebro Kommune og senest Ikast-Brande Kommune, hvor vi for øjeblikket arbejder med tre spændende projekter for om- og tilbygning af Ikast Nordre Skole, Ikast Østre Skole og Hyldgårdsskolen.

Udvidelsen af Toftlund Distriktsskole omfatter tilbygning af et nyt fællesareal til mellemtrinnet og udskolingen, samt en udvidelse af den eksisterende sciencefløj med et åbent læringsmiljø der både kan agere laboratorium og auditorium.

ATRA arkitekter har udført en række rådgivningsopgaver for Tønder Kommune, og ser udvidelsen af Toftlund Distriktsskole som er en naturlig forlængelse af rådgiveropgaven i 2015, hvor ATRA foretog en grundig gennemgang af skolerne i Tønder Kommune. For at synliggøre de nødvendige investeringsbehov for skolerne, foretog vi i 2015 en grundig registrering af vedligeholdelsesbehovet, og gennem bruger- og bygherremøder på de enkelte skoler, optimerede vi bygningernes udnyttelse.

Vi ser frem til at videreføre det gode samarbejde med Tønder Kommune og Toftlund Distriktsskole.

Visualiseringen er fra Nørre Boulevard Skolen, der er p.t. er under udførelse for Holstebro Kommune.

#nyheder