ATRA opstarter endnu et MgO-projekt


ATRA arkitekter har netop opstartet projektering af udskiftning af MgO-plader på to sager i Vejle - HavneBo og Løget Høj. Opgaven er det første projekt indgået under rammeaftalen med Byggeskadefonden.

Opgaven består i nedtagning af alle facaden inkl. vindspærreplader, kontrol at stålprofilerne som MgO pladen har været monteret på, samt efterfølgende montering af ny vindspærreplade, og genmontering af skærmtegl/facadeplader og altaner.

Projektet udbydes i hovedentreprise til februar med efterfølgende byggestart i marts/april. Udskiftning forventes at tage 12 måneder.

HavneBo - Boligselskabet ØsterBo: Bebyggelsen består af en bygning i 6 etager med 119 lejligheder, beliggende ved lystbådehavnen i Vejle. Det samlet boligareal udgør 11.625 m², og det samlede brutto facadeareal udgør ca. 6.000 m².

Løget Høj - AAB Vejle: Projektet består af seks nye tagboliger placeret med tre boliger på boligblokken Grønnedalen 16, samt tre boliger på boligblokken Løget Høj 39.

Det samlede boligareal af de seks boliger udgør 580 m², og det samlede brutto facadeareal udgør ca. 550 m².

#nyheder