Teambuilding - ATRA og Grue & Kirkgaard


Dagen i går var sat af til samarbejdsworkshop mellem ATRA arkitekter og ingeniørfirmaet Grue & Kirkgaard. Temaet for dagen var optimering af anvendelsen af ny teknologi i vores projektering, samt hvordan vi styrker samarbejde på tværs af fagene.

Den teknologiske udvikling er de seneste år accelereret i et omfang som giver uanede muligheder for at yde bedre service over for vores bygherrer, for at skabe bedre arkitektur gennem tidlig inddragelse af ingeniørdisciplinerne, og for at kvalificere bygherrens beslutninger. Vi snakker Integreret design, fuld implementering af VR, styrket kommunikation og formidling, samt fastholdelsen af vores ydelse som en serviceydelse.

StartFragment

EndFragment

#nyheder