ATRA vinder fem ud af seks MgO-renoveringer


ATRA arkitekter har, i samarbejde med Pålsson Arkitekter og Orbicon, vundet fem ud af seks projekter i 6. runde af miniudbud fra Byggeskadefonden.

 

De fem MgO-projekter omfatter alle totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af MgO-vindspærreplader og udbedringer af eventuelle følgeskader.

 

Enebærstien -  Boligselskabet Herlev Boligselskab v/ KAB.
Bebyggelsen består af seks ens boligblokke i 2 etager med i alt 36 boliger. Der er ved opførelsen af bebyggelsen monteret i alt ca. 2.000 m² MgO-vindspærreplader. Projektet forventes udbudt i oktober 2018. Udskiftningen skønnes udført på ca. 40 uger.
 
Grundtvigsparken – Boligselskabet Boligforeningen B42
Grundtvigsparken består af 45 boliger i en til to etager, fordelt med 11-12 boliger i fire fløje. Der er monteret 1.300 m² MgO-vindspærreplader på bebyggelsen. Renoveringen forventes at blive sendt i udbud til november 2018, og skønnes udført på 25 uger. 
 
Kurparken – Boligselskabet Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946
Byggeriet omfatter 25 familieboliger, opført som 4 dobbelthuse i to etager og 17 rækkehuse i én etage. Facadearealet udgør 3.000 m². Renoveringen forventes at blive sendt i udbud i november 2018, og skønnes udført på 55 uger. 

 

Mårslet Almen+ – Boligselskabet Østjysk Boligadministration
Bebyggelsen består af 65 familieboliger, opført som rækkehuse i to etager. Der er monteres i alt ca. 4.000 m² MgO-vindspærreplader i bebyggelsen. Renoveringen forventes at blive sendt i udbud i november 2018. Udskiftningen skønnes udført på 32 uger. 

 

Høje Gladsaxe – Boligselskabet Lejerbo, Gladsaxe
Bebyggelsen består af tre 4-etages boligblokke, der blev facaderenoveret i 2012-14. Udskiftning af MgO-vindspærren, omhandler alene indgangsfacader. Det samlede facadeareal udgør 3.300 m².  Renoveringen forventes at blive sendt i udbud i november 2018, og skønnes udført på 30 uger.

Please reload