ATRA vinder fem ud af seks MgO-renoveringer


ATRA arkitekter har, i samarbejde med Pålsson Arkitekter og Orbicon, vundet fem ud af seks projekter i 6. runde af miniudbud fra Byggeskadefonden.

De fem MgO-projekter omfatter alle totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af MgO-vindspærreplader og udbedringer af eventuelle følgeskader.

Enebærstien - Boligselskabet Herlev Boligselskab v/ KAB. Bebyggelsen består af seks ens boligblokke i 2 etager med i alt 36 boliger. Der er ved opførelsen af bebyggelsen monteret i alt ca. 2.000 m² MgO-vindspærreplader. Projektet forventes udbudt i oktober 2018. Udskiftningen skønnes udført på ca. 40 uger. Grundtvigsparken – Boligselskabet Boligforeningen B42 Grundtvigsparken består af 45 boliger i en til to etager, fordelt med 11-12 boliger i fire fløje. Der er monteret 1.300 m² MgO-vindspærreplader på bebyggelsen. Renoveringen forventes at blive sendt i udbud til november 2018, og skønnes udført på 25 uger. Kurparken – Boligselskabet Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 Byggeriet omfatter 25 familieboliger, opført som 4 dobbelthuse i to etager og 17 rækkehuse i én etage. Facadearealet udgør 3.000 m². Renoveringen forventes at blive sendt i udbud i november 2018, og skønnes udført på 55 uger.

Mårslet Almen+ – Boligselskabet Østjysk Boligadministration Bebyggelsen består af 65 familieboliger, opført som rækkehuse i to etager. Der er monteres i alt ca. 4.000 m² MgO-vindspærreplader i bebyggelsen. Renoveringen forventes at blive sendt i udbud i november 2018. Udskiftningen skønnes udført på 32 uger.

Høje Gladsaxe – Boligselskabet Lejerbo, Gladsaxe Bebyggelsen består af tre 4-etages boligblokke, der blev facaderenoveret i 2012-14. Udskiftning af MgO-vindspærren, omhandler alene indgangsfacader. Det samlede facadeareal udgør 3.300 m². Renoveringen forventes at blive sendt i udbud i november 2018, og skønnes udført på 30 uger.

#nyheder