Almene boliger i St. Darum vurderet af Optimise

ATRA arkitekter projekterer i samarbejde med ingeniørfirmaet Gregersen & Olsson 14 lejeboliger i St. Darum for boligkontoret BOVIA/A.B. Vejen Byggeselskab.

BOVIA har i samarbejde med konsulentfirmaet Optimise A/S udarbejdet en dybdegående skabelon for IKT-aftale, som forventes anvendt på alle fremtidige udbud på rådgivningsydelser for BOVIA. IKT-aftalen omfatter bl.a. udbud med mængder på baggrund af direkte mængdeudtræk fra fagmodeller.

Projektet i St. Darum ses som et testprojekt for den nye IKT-model og projektet granskes løbende i projekteringsfaserne af Optimise A/S.

 

I fredags blev projektforslaget evalueret og ATRA arkitekter scorede høje karakterer på alle de vurderede parametre:
- Modelleringsskik
- Informationsniveau (LOD)
- Klassifikation
- Filnavngivning og mappestruktur. 
- Kolliisoner i fagmodeller.

Please reload