Almene boliger i St. Darum vurderet af Optimise


ATRA arkitekter projekterer i samarbejde med ingeniørfirmaet Gregersen & Olsson 14 lejeboliger i St. Darum for boligkontoret BOVIA/A.B. Vejen Byggeselskab. BOVIA har i samarbejde med konsulentfirmaet Optimise A/S udarbejdet en dybdegående skabelon for IKT-aftale, som forventes anvendt på alle fremtidige udbud på rådgivningsydelser for BOVIA. IKT-aftalen omfatter bl.a. udbud med mængder på baggrund af direkte mængdeudtræk fra fagmodeller. Projektet i St. Darum ses som et testprojekt for den nye IKT-model og projektet granskes løbende i projekteringsfaserne af Optimise A/S.

I fredags blev projektforslaget evalueret og ATRA arkitekter scorede høje karakterer på alle de vurderede parametre: - Modelleringsskik - Informationsniveau (LOD) - Klassifikation - Filnavngivning og mappestruktur. - Kolliisoner i fagmodeller.

#nyheder