Sir-Lyngbjerg Centeret


Sir-Lyngbjerg Centret i Krunderup er omdrejningspunktet for det sammenknyttede og stærke lokalsamfund lidt uden for Holstebro. Idrætscenterets oprindelige bygninger er fra perioden 1979-1987, og står overfor en omfattende renovering, hvilket har givet det lokale foreningsliv motivation til at gentænke de fysiske rammer, frem for at bruge flere ressourcer på lappeløsninger.

ATRA arkitekter har i den forbindelse udformet et skitseprojekt, som skaber en ny samlet identitet for områdets rige foreningsliv. Multihuset rummer derfor både faciliteter til børnehus, ungdomsklub, sognegård, borgerforening, aktivitetsklub, teaterforening, E-sport, motionscenter, mountainbike og idrætsforeningens forskellige sportsgrene.

Tilbygningen kiler sig ind i mellem de eksisterende bygninger, hvor de erstatter de nedslidte bygningsdele og samtidigt forbedrer forbindelsen mellem de forskellige brugere af multihuset. Det nye centrale volumen udformes i to etager med multisal og nye lokaler, samlet omkring et dobbelthøjt fællestorv, som samtidigt bliver centrets nye hjerte med pulserende liv fra husets mange brugere.

Haludvalget arbejder lige nu på at finde midler til byggeriet, der skal være med til at styrke fællesskabet i Sir-Lyngbjerg. Læs mere herom i Dagbladet Holstebro Struer's artikel ”Sir Lyngbjerg indleder jagten på et multihus - drømmen koster 14 millioner”

#nyheder