Ikast Golfbaner


Bygherrerådgivning i forbindelse med projektudvikling, masterplan og plangrundlag for lokalplan for byområde ved Ikast Golfbaner.

Projektet omfatter optimering af eksisterende lokalplan for et byområde i den sydlige del af Ikast, med henblik på en større variation i boligtyperne, bedre vej- og stiforhold, samt bedre kontakt til golfbanen umiddelbart syd for området.

Boligområdet har et areal på ca. 10 ha, og rummer ca. 75 parcelhusgrunde og 40 boliger til tæt-lav boligbebyggelse.

#planlægning